Geschiedenis

Geschiedenis van het

10 januari 1946 beschouwen we als onze oprichtingsdatum. Maar eigenlijk bestaat het koor al vanaf 1902. Eerst als mannenkoor en twee jaar later werd dat een gemengd koor.

De oorlogsjaren maakten een eind aan de kooractiviteiten die dus op 10 januari 1946 weer werden opgepakt. Een herstart met de Vrije Stem als geuzen naam. Immers na de bange jaren ’40 – ’45 wilden de koorleden weer zingen in een vrij Nederland. In de huidige naam – Arnhems Oratoriumkoor De Vrije Stem– vindt u de binding die het koor met de stad Arnhem heeft en met het repertoire wat we graag laten horen.

Repertoire

Al vanaf de eerste jaren koos het koor voor klassieke koormuziek. Zo werd al in 1947 in het eerste concert bekende oratoriumfragmenten uitgevoerd. Ons repertoire bestaat uit zowel barokke koorwerken als werken uit de Romantiek en moderne muziek van hedendaagse componisten. Zeg maar van Bach, Mozart en Brahms tot Ramirez, Jenkins en Palmeri.

 

Toekomst

Met trots mogen we na 70 jaar constateren dat ons koor een stevige plek inneemt in de Arnhemse koorcultuur. We geven twee concerten per jaar en we zijn ambitieus in de keuzes van ons repertoire. Om dat te bereiken wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de koorklank. Tijdens de wekelijkse repetities is er aandacht voor stemvorming en regelmatig worden er stemtesten afgenomen om onze klankkleur te waarborgen. In de toekomst willen wij doorgaan op deze ingeslagen weg om onze muzikaliteit en ontwikkeling te vergroten en nog meer te kunnen genieten van het zingen van prachtige muziekwerken.

Leden login